Případová studie

Web Design Museum – první museum webového designu na světě

Web Design Museum vystavuje více než 800 unikátních designů webových stránek, které byly vytvořeny v letech 1995 až 2005. Museum mapuje zapomenuté trendy webdesignu a na vybraných webových stránkách zobrazuje jejich vývoj od nejstarší podoby až do současnosti.

Problém

První webová stránka na světě byla spuštěna 6. srpna 1991. Její originál se bohužel do dnešních dnů nezachoval a je známá pouze její kopie z roku 1992. Většina webových stránek, které vznikly do roku 1996 nenávratně zmizela v hlubinách času a jejich podobnu neznáme. Od roku 1996 existuje ale digitální knihovna Internet Archive, která pomocí služby Wayback Machine archivuje obsah a vzhled většiny internetových stránek.

Internet Archive však webové stránky pouze mechanicky ukládá a nesnaží se návštěvníkům předkládat ucelený obraz z minulosti webového designu. Web Design Museum si proto klade za hlavní cíl: zmapovat zaniklé trendy ve webovém designu, zpřístupnit široké veřejnosti pomocí vybraných exponátů komplexní pohled na minulost webdesignu a ukázat na vybraných webech jejich vývoj od nejstarší minulosti až do současnosti.

Postup řešení a UX metody

 • Vytvořil jsem koncepci prvního musea webového designu na světě
 • Provedl jsem guerillový uživatelský výzkum a ověřil si, že vize musea webového designu je životaschopná a pro uživatele přínosná
 • Definoval jsem klíčové persony
  • Weboví designeři z první generace tvůrců webu, kteří si zapomenuté trendy webdesignu osobně pamatují
  • Weboví designeři z celého světa, kteří se začali tvorbě webů věnovat až po roce 2005 a neví, jak vypadaly webové stránky například kolem roku 2000
  • Široká veřejnost z celého světa se zájmem prohlédnout si vývoj vybraných webových stránek od jejich nejstarší podoby po současnost
  • Historici a knihovníci zabývající se digitální archeologií
 • Připravil jsem informační architekturu s důrazem na jednoduchou a intuitivní navigaci
 • Vytvořil jsem několik sad wireframů a guerillovým způsobem je několikrát otestoval, abych si ověřil svoje hypotézy
 • Navrhl jsem kompletní grafický vzhled webových stránek a administrační rozhraní
 • Převedl jsem grafické návrhy do podoby HTML šablon za použití webového frameworku Google Material Design Lite
 • Nastavil jsem webovou analytiku
  • Nadefinoval jsem sledování klíčových událostí v Google Analytics
  • Sledoval jsem a vyhodnocoval chování uživatelů pomocí trackovacího nástroje Smartlook

Ukázka wireframu

Web Design Museum wireframes Web Design Museum screens
Porovnání návrhu wireframu s realizovaným designem

Výsledek

Několik týdnů po svém spuštění zaznamenal projekt Web Design Museum výrazný celosvětový úspěch. Během prvních třech měsíců provozu navštívilo museum několik desítek tisíc návštěvníků. Články o projektu vyšly na mnoha zahraničních portálech a odkazy na museum a jeho exponáty se šířily ve velké míře spontánně přes sociální sítě.

Na začátku června 2017 pak obsadil projekt Web Design Museum na základě hlasování návštěvníků první místo na portále Reddit v sekci Design.

Realizace 10/2016 – 05/2017
Moje úloha UX & UI design, Front-end development
Sdílet

Kontakt

Potřebujete pomoci s UX designem webových stránek, mobilní aplikace nebo jiného digitálního produktu? Neváhejte mě kontaktovat.

Mobil +420 771 774 536

E-mail petr.kovar@rififi.cz

Adresa Praha 2 – Vinohrady

IČO 74544781

Social

Podnikatel není plátce DPH a je zapsán v Živnostenském rejstříku v Praze.

v pořádku

v pořádku

v pořádku